Foodparade je koncipován jako akce, jejímž primárním cílem není zisk. Celý vygenerovaný zisk z Foodparade se po jeho skončení převede do majetku občanského sdružení Foodparade, ze kterého jsou podporovány 3 hlavní oblasti:

 • správná výživa dětí,
 • zlepšení stravování ve školních jídelnách,
 • mladí studenti gastronomie.

Správná výživa dětí

Jako jednu z příčin vzrůstajícího problému s dětskou obezitou vidíme i nízkou úroveň osvěty a následné vědomosti dětí a rodičů o tom, co a proč jíst.

Hlavní cíl: zlepšení povědomí dětí a jejich rodičů o zdravé výživě

Ve spolupráci s českou špičkou v oblasti výživového poradenství připravíme a zrealizujeme přednášky a kurzy na vybraných školách.

Zlepšení stravování ve školních jídelnách

Hlavní cíl: zejména zvýšení efektivity způsobů přípravy a úpravy jídel, rozšíření a zlepšení menu ve spolupráci s předními českými šéfkuchaři, kteří se touto problematikou zabývají a již několik proměn školních jídelen uskutečnili

Momentálně máme již připravený pilotní projekt v jedné základní škole, o kterém Vás budeme průběžně informovat.

Mladí studenti gastronomie

Hlavní cíl: podpora talentovaných studentů pomocí stipendií, kurzů, mentoringu

Do tohoto projektu zapojíme střední a vysoké gastronomické školy, školy vaření a AKC ČR.

Zdravé vaření s dětmi ze Sunny Canadian School

Dvouhodinový edukativní program ve škole vaření Chefparade, během kterého se děti seznámily se zásadami správné výživy a zdravého životního stylu a poté si s kuchaři z Chefparade připravily lehký oběd.

„Výchova ke zdravým stravovacím návykům by měla probíhat spontánně, přirozeně a v rámci každodennosti – a to jak v rodině nebo účastí ve školním stravování, tak i jako součást výuky. Žák 1. třídy se má v hodinách Prvouky naučit, co je zdravá výživa, rozčlenit potraviny do skupin, uvést příklady toho, co je pro jeho vývoj prospěšné. Žák musí umět sestavit jídelníček pro zdravou svačinu, snídani. Vyjmenovat zásady zdravé výživy a uvést příklad, jak svým jednáním ovlivňuje své zdraví. Na praktické ukázce si má žák vyzkoušet, co všechno se v hodinách naučil.“

Zdroj: Dvořáková, M. Prvouka: příručka učitele pro 1. ročník základní školy, 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 124s. ISBN 978-80-7238-646-8.

Poslední a nejdůležitější část učiva – praktickou část, si žáci prvních tříd Sunny Canadian School mohli díky škole vaření Chefparade, vyzkoušet přímo v kuchyňském studiu s profesionálem – šéfkuchařem.

Zdravému hodování předcházelo zdravé vaření. Děti se rozdělily do 4 skupin a pod vedením šéfkuchaře připravily zdravé jídlo:

 1. skupina vyráběla ovocný salát,
 2. skupina zeleninový salát,
 3. skupina rybí a sýrovo-ořechovou pomazánku,
 4. skupina banánovo- kokosový koktejl a mango lassi.

Po pilné práci si děti zaslouženě odpočinuly při bohatě prostřeném stolu, od všeho všechno ochutnaly a při tom jim pan kuchař povídal o zdravých a nezdravých nápojích.

Děti se dozvěděly, kolik cukru je v jedné malé láhvi Coca-Coly, že k zdravému pitíčku patří především voda a neodmyslitelnou části celodenního jídla je snídaně, kterou si po návštěvě Chefparade mohou směle připravit a také si i výborně pochutnat.

„Kromě vědomostí, praktických zkušeností a plných bříšek zdravých dobrot, odcházely děti nabité krásnými a nezapomenutelnými zážitky a dojmy!“

Jeanette, učitelka Sunny Canadian School

Fotky z akce

Mikulášské pečení perníčků pro nízkoprahová centra

Děti vyrůstající v prostředí sociálně vyloučených lokalit formuje uzavřený svět chudoby. Oproti běžným společenským normám v něm platí jiná pravidla a odlišné způsoby jednání. Záškoláctví, krádeže, gamblerství, drogová závislost či prostituce bývají v sociálních ghettech běžnou součástí života dospívajících. Významnou součástí služeb Programů sociální integrace jsou nízkoprahová zařízení, kde mohou děti a mládež smysluplně trávit svůj volný čas. Pracovníci center pro děti z chudých rodin připravují pravidelné i nepravidelné aktivity, víkendové a prázdninové akce (příměstský tábor, mezinárodní workcamp apod.).

Škola vaření Chefparade pro děti z těchto center připravila odpolední program, během kterého se děti seznámily se zásadami zdravé výživy a ochutnaly zdravé jídlo, které si samy připravily. Vzhledem k tomu, že se akce konala v předvánočním čase, nezůstalo jen u zdravé výživy a děti si upekly a nazdobily perníčky a na závěr mezi ně zavítal i Mikuláš s andělem a čertem.

„V prosinci jsme mohli využít s dětským centrem Teen Challenge nabídku školy vaření Chefparade. V prostorách Chefparade jsme mohli s dětmi prožít super čas, kdy nás přívětiví profesionálové naučili péct sváteční perníčky a mexickou specialitu. Vážíme si této nabídky a zároveň jsme rádi, že se někdo trpělivě a mile věnoval dětem Žižkova. Závěr akce byl ještě zpestřen příchodem Mikuláše, anděla i čerta a tak si to děti užily se vším všudy. Se školou vaření to byla pro nás již druhá společná akce a věříme, že se nám poštěstí ještě něco společně zažít.“

Za děti a pracovníky centra dětí a mládeže Teen Challenge
Vítězslav Pohanka, vedoucí Teen Challenge

„Akce se dětem i pracovníkům velmi líbila a doufáme v opakování spolupráce.“

Mgr. Lucie Hašková, ředitelka Husitského centra o.p.s.
Nízkoprahový klub Husita

Fotky z akce

Vánoční odpoledne pro seniory z Městské části Praha 7

Městská část Praha 7 pořádá každý rok pro své seniory vánoční odpoledne s kulturním programem. Senioři mohou strávit příjemný čas za zvuků vánočních koled, zakončený sladkou tečkou v podobě vánočního cukroví s sebou.

Tento rok se k této akci připojila i škola vaření Chefparade a pro seniory upekla variaci sladkých moučníků a na místě během programu připravila pro všechny hosty francouzské flambované palačinky. Nemohla chybět ani kulinářská show přímo na pódiu, která odstartovala přípravu palačinek a sloužila jako malá upoutávka toho, co kuchaři z Chefparade pro seniory spoluzorganizovali.

Fotky z akce

Kroužky vaření

Pomáháme školám a jejich učitelům se zakládáním a vedením kroužků vaření na základních školách po celé České republice.

Snažíme se děti naučit hravou formou připravovat jídla, která udělají radost jak malým kuchařům, tak jejich rodině, kamarádům a samozřejmě i jejich učitelům.

Co připravujeme:

 1. vybrali a zpracovali jsme recepty, které jsou vhodné pro kroužky vaření,
 2. vydáme kuchařku pro kroužky vaření, která bude zábavná, pestrá a recepty z ní Vám budou chutnat,
 3. s pomocí partnerů dovybavíme školy pro kroužky vaření,
 4. na základě našich zkušeností pomůžeme s provozem,
 5. učitele, kteří povedou kroužky vaření, vyškolí naši profesionální kuchaři,
 6. učitele seznámíme, kromě znalostí receptů z kuchařky, i s didaktikou a metodikou vedení kroužků a teorií o zdravé výživě dětí,
 7. a v záloze máme mnoho dalších nápadů :-), sledujte náš web www.krouzkyvareni.cz a dozvíte se více.